• Tất cả
 • @toichiase
 • Gắn thẻ @toi
Aptech Việt Nam 09/03/2019
more
 • Aptech đột phá: Học hai năm nhận hai bằng lập trình quốc tế
 • Sinh viên Aptech thăm quan tập đoàn công nghệ Novaon
 • Aptech đột phá: Học hai năm nhận hai bằng lập trình quốc tế
Aptech đột phá: Học hai năm nhận hai bằng lập trình quốc tế Chất lượng đào tạo CNTT đại trà hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp. Xu hướng ... Xem tiếp
Aptech Việt Nam 09/03/2019
more
 • Buổi bảo vệ Eproject là cơ hội để các bạn sinh viên lớp C161
 • Ứng dụng giải pháp IoT & AI vào công nghệ nhãn điện tử ESL
 • 1
 • 0 bình luận
 • 0 chia sẻ
Aptech Việt Nam- đào tạo Công nghệ tiêu chuẩn Quốc tế APTECH là tập đoàn của Ấn Độ đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ Thông tin (CNTT) trê ... Xem tiếp
Aptech Việt Nam 09/03/2019
more
 • Buổi bảo vệ Eproject là cơ hội để các bạn sinh viên lớp C161
 • Ứng dụng giải pháp IoT & AI vào công nghệ nhãn điện tử ESL
Aptech Việt Nam- đào tạo Công nghệ tiêu chuẩn Quốc tế APTECH là tập đoàn của Ấn Độ đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ Thông tin (CNTT) trê ... Xem tiếp
Aptech Việt Nam 09/03/2019
more
 • Buổi bảo vệ Eproject là cơ hội để các bạn sinh viên lớp C161
 • Ứng dụng giải pháp IoT & AI vào công nghệ nhãn điện tử ESL
Aptech Việt Nam- đào tạo Công nghệ tiêu chuẩn Quốc tế APTECH là tập đoàn của Ấn Độ đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ Thông tin (CNTT) trê ... Xem tiếp